فروش فیلمها

محمد(ص) از مرز 3میلیارد گذشت

محمد (ص) بعد از گذشت نزدیک به 2هفته از اکران از مرز 3میلیارد گذشت. فیلم محمد (ص) به کارگردانی مجید مجیدی در روز سه شنبه 17 شهریور در تهران 140 میلیون تومان و در شهرستان 180 میلیون تومان بوده است و تاکنون فروش این فیلم از مرز 3 میلیارد تومان عبور کرده است.

ادامه مطلب