فساد فی الارض

کیفر خواست بابک زنجانی قرائت شد: مفسد فی الارض

صبح امروز دادگاه متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تشکیل شد در ابتدای این جلسه که به دستور قاضی صلواتی بطور علنی برگزار شد دادستان به پشت تریبون رفته و برای سه متهم درجه اول به نام های ب.ز و م.ش و ح.ف کیفر خواست را قرائت کرد که برای هر سه اتهام افساد فی الارض در نظر گرفته شد.

ادامه مطلب