فلمینگ

تحقیق درباره ی پنی سیلین + دانلود فایل

پنی سیلین در سال ۱۹۲۹ ، بوسیله "فلمینگ" کشف شد و در سال ۱۹۴۱ برای اولین بار بطور صنعتی تولید گردید. مفاهیم کلی

ادامه مطلب