فیلم آزار سگ

آخرین اخبار از سگ آزاری در گلستان

ضارب سگ شکاری که چند روز قبل تصاویرش در فضای مجازی موجب ناراحتی و تشویش اذهان عمومی شده بود با دستور قاضی پرونده در دادگستری کلاله تا رسیدگی به پرونده در بازداشت به سر می‌برد.

ادامه مطلب