قرار داد بیتل ها

یادگاری “بیتل ها” 75 هزار دلار فروخته شد

اولین قرار داد گروه موسیقی بیتل ها به مبلغ 75هزار دلار فروخته شد. متن قرارداد اولین ترانه گروه موسیقی «بیتل‌ها» که امضای چهارعضو گروه پای آن ثبت شده، به قیمت 75 هزار دلار خریداری شد. این قرارداد به ترانه «خرگوش من» مربوط است. این اثر با نام گروه «تونی شریدن و برادران بیت» در سال 1961 منتشر شد و توجه «برایان اپستاین» را به خود جلب کرد‌، فردی که بعدها مدیریت گروه «بیتل‌ها» را برعهده گرفت.

ادامه مطلب