مبانی حفاظت اطلاعات در اسلام

مبانی حفاظت اطلاعات در اسلام + دانلود فایل

نام حضرت على(ع) تداعى كننده عدالت, شجاعت, عبادت, مظلوميت, جوانمردى و... است. اما كمتر كسى است كه حضرت على(ع) را به انجام كارهاى اطلاعاتى و جمع آورى خبر از دشمن و سازماندهى تشكيلات حفاظتى و اطلاعاتى بشناسد.

ادامه مطلب