متهم میلیاردی

ب.ز : بخواهید مرا اذیت کنید اذیتتان می‌کنم

بابک زنجانی در ادامه اظهارات خود در ششمین جلسه دادگاه گفت: کارهای ضمانت‌نامه تا حدودی انجام شده و لازم است وزارت نفت بدون اینکه حاشیه‌سازی کند برای رفع مشکل با ما همکاری کند نه اینکه حرف‌هایی را در روزنامه‌ها بنویسد که برای خودشان فقط اعتبار دارد.

ادامه مطلب

نامه (( ب – ز )) منتشر شد

رسول کوهپایه زاده اصفهانی در واکنش به حرف محمود علی زاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه در پرونده «ب - ز» بحث اتهام رشوه مطرح است، گفت: ایشان قبلاً هم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بودند که از نظر من «ب - ز» باید اعدام شود ضمن اینکه بحث رشوه هم در این پرونده مطرح است.

ادامه مطلب