مجلس شورای اسلامی

آخرین نتایج شمارش آراء انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در کل کشور

با پایان یافتن فرایند احذ رای انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم خبرگان رهبری در سراسر کشور؛ شمارش آراء اخذ شده آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر اساس اخبار رسیده از شمارش آراء در سراسر کشور؛ نتایج به شرح زیر است:

ادامه مطلب

۴ مجری که کاندیدا شدند!

چهار مجری تلویزیون که نامزد انتخابات مجلس دهم شدند!

ادامه مطلب