محرومیت 8 ساله فیفا برای بلاتر و پلاتینی

محرومیت ۸ ساله فیفا برای بلاتر و پلاتینی

بلاتر متهم است که در سال ۲۰۱۱ یک پرداختی ۲ میلیون فرانکی به میشل پلاتینی داشته که هیچ توجیه قانونی ندارد. هرچند این دو ادعا کردند که این پرداختی مربوط به زمان حضور پلاتینی در فیفا به عنوان مشاور بوده است

ادامه مطلب