محمد اصفهانی

بیلبوردهای محمد اصفهانی پایین کشیده شد

شهردار بجنورد دستور پایین کشیدن بیلبوردهای محمد اصفهانی را صادر کرد. شهردار بجنورد به بهانه اجرای مصوبه شورای شهر بیلبوردهای اصفهانی را پایین کشید. بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد که در آبانماه سال گذشته به تصویب رسیده است، برگزار کنندگان کنسرت ها، سیرک ها و هرگونه مراسمی که جنبه انتفاعی دارد باید ۱۰ درصد از بهای بلیت خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند.

ادامه مطلب