محمد بحرانی

درباره ی جناب خان

حالم خوب است و تلاش می‌کنم این حال خوب را به دیگران هم منتقل کنم، هر چند زندگی همیشه به یک روال نیست و بعضی اوقات شرایطی پیش می‌آید که ما را غمگین‌ می‌کند، اما بهتر است با توکل به خدا به جلو حرکت کنیم. جهان پر است از اتفاقاتی که اسم آنها تقدیر الهی است و اگر هوشمندانه این اتفاقات را ببینیم و به آنها توجه کنیم، تاثیر آنها را در زندگی خواهیم دید.

ادامه مطلب