محمد علی اینانلو

مرد طبیعت به طبیعت بازگشت

محمد علی اینانلو کارشناس مطرح محیط زیست و ورزش و والیبال ایران و مستند ساز برجسته طبیعت و حیات وحش صبح امروز در بیمارستان آتیه تهران دار فانی را وداع و به رحمت خدا رفت.

ادامه مطلب