محمود دولت آبادی

جملات ماندگار از محمود دولت آبادی

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ، برای این است که فردایی نمی بیند!

ادامه مطلب