مرده

تابوت‌ ویژه چاق ها هم رسید!

چاقی معضل بدی است که وقتی گریبان کسی را می‌گیرد، همه زندگی‌اش را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما این بار مرده‌ها نیز درگیر مشکلات چاقی شدند. مرده سوزی در برخی از کشورهای دنیا عملی رایج است که مناسک و مراسم مخصوص به خودش را هم دارد. در هند که شناخته شده ترین کشور دنیا برای مرده سوزی است همه اعضای خانواده جمع می شوند و معمولا به شکلی کاملا سنتی و با استفاده از چوب، عزیزانشان را می سوزانند.

ادامه مطلب