مسابقات فوتبال

سیدبندی یورو ۲۰۱۶ مشخص شد

پس از اینکه شب گذشته سوئد و اوکراین به جمع تیم های صعود کننده به یورو ٢٠١۶ پیوستند، پرونده تیم های صعود کننده بسته شد. بر اساس سیدبندی انجام شده، این تیم ها در چهار سید به شرح زیر قرار گرفتند:

ادامه مطلب