مضاربه چیست

عقد اسلامی مضاربه + دانلود فایل

اركان عقد مضاربه الف ـ ايجاب و قبول‏ عبارت از لفظى است كه طرفين به وسيله آن رضايت خود را از عقد مضاربه با شرايطش اعلام مى‏دارند. لازم نيست اين الفاظ به عربى باشد بلكه به هر زبانى كه منظور طرفين از عقد را برساند كفايت مى‏كند.

ادامه مطلب