معنای آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین

معنای آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین + دانلود فایل

"ایاك نعبد و ایاك نستعین‌"(حمد،5ـ6)تنها تو را عبادت و پرستش می‌كنیم و تنها از تو یاری می‌جوییم‌. كلمة عبادت از كلمة "عبد" گرفته شده است‌، و علی القاعده باید همان معنا را افاده كند. (استعانت هم به معنای كمك و یاری جستن است‌.) این كه بنده‌، عبادت را به خودش نسبت می‌دهد، (ایاك نعبد می‌گوید) گویا برای خود ادعای استقلال ـ در وجود، قدرت و اراده ـ می‌كند،

ادامه مطلب