ملوان

حمید استیلی روی نیمکت ملوانی ها

با توجه به عدم توافق امیر قلعه نویی با ملوان، سرمربی فصل گذشته راه آهن با سفیدهای انزلی به توافق رسید.

ادامه مطلب