نتیجه انتخابات خبرگان رهبری

نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شهر تهران

ستاد انتخابات کشور نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شهر تهران را از مجموع ۶۱۲۵ صندوق و ۴۱۷۸۵۲۴ آرای صحیح شمارش شده اعلام کرد. ستاد انتخابات کشور نتیجه نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری در شهر تهران از مجموع ۶۱۲۵ صندوق و ۴۱۷۸۵۲۴ آراء صحیح شمارش شده

ادامه مطلب