نسکافه

نسکافه با قهوه چه فرقی دارد؟

نسکافه در واقع شیر تبخیر شده قهوه صاف و عصاره دانه قهوه است که نیازی قهوه جوش ندارد و با حل کردن کمی از آن در آب جوش، قهوه آماده به دست می آید. قهوه خشک صورت برشته و ساییده میوه لوبیا مانند درختی است که در اصل بومی مناطق استوایی آفریقا بوده است. گویا بومیان آفریقا از روزگار قدیم دانه های برشته قهوه را می جویده و می خورده اند. درخت قهوه برگ هایی همیشه سبز و زیبا دارد.

ادامه مطلب