نقش قرآن

نقش قرآن در زندگي ما + دانلود فایل

(( ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم )) ستايش خداي را، ستوده صفات1، که قرآن را بر اساس علم2، مانند کتب پيشين آسماني با آيات روشن3، بر بنده ي خود نازل کرد تا را از باطل جدا کند4، و به راهي که از همه راهها مستقيم تر است هدايت فرمايد5، چرا در اين کتاب تفکر نمي کنيد6! پيرو آن شويد و پرهيزگاري کنيد7.

ادامه مطلب