وام بانکی

وام ۱۰ میلیونی خرید کالا برای همه مردم

ولی الله سیف با اعلام اینکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید که در رابطه با سیاست های پولی، در اقتصاد کشور تنگناهای مالی وجود دارد، افزود: کمبود نقدینگی یکی از تنگناهای مالی بود که باید حل می شد.

ادامه مطلب