وهابیت

وهابیت + دانلود فایل

در آغاز قرن هشتم هجري فردي موسوم به احمد بن تيميه، به برخي از سنن و عقايد رايج مسلمانان اعتراض كرد و گرايش به آنها را مايه شرك و دوري از توحيد پنداشت، مثلاً مدعي شد كه شفاعت اولياي الهي در روز رستاخيز، واقعيت دارد، ولي درخواست شفاعت از آنان در اين جهان، شرك است.

ادامه مطلب