پارازیت پروتوزوآ

تحقیق درباره ی بیماری خواب + دانلود فایل

بیماری خواب بر اثر گزش مگس تسه تسه ی آلوده عارض می شود، ناحیه ای که پشه آنجا را گزیده است قرمز، دردناک و متورم می شود و پارازیت ها داخل خون می شوند و در آن جا و همچنین در غدد لنفاوی زیاد می شوند و تب، سردرد، تعریق و تورم لنفنودها را سبب می شوند

ادامه مطلب