پرتره

عکسهای برتر هفته

در این مجموعه عکسهایی از عکاسان نقاط مختلف با گرایشات مختلف انتخاب شده است تا سبک و سیاق های مختلف در قاب تصویر نمایان شود.

ادامه مطلب

عکاسی پرتره

در این مقاله با گریز از زیاده گویی در رابطه با روش های مختلف عکاسی پرتره به بخش عمده ای از مشکلاتی که عمده کاربران معمولی و عکاسان تازه کار دچار آنها می شوند می پردازیم.

ادامه مطلب