پرینت سه بعدی

دست سه بعدی چاپ شده برای پسر ۶ ساله

ماکسانس پسر شش ساله فرانسوی که مادر زاد دست چپ نداشت، با کمک e-Nable سازمان عام المنفعه که به رایگان دست و پای سه بعدی چاپ شده به معلولان می‌دهد، یک دست مصنوعی گرفت

ادامه مطلب