پلی استیشن

عرضه ی پروژکتور برای کنسول پلی استیشن۴

سونی در گیمزکام آلمان حضور چندان موثری نداشت و تصمیم گرفت میدان رقابت را کامل تقدیم رقیب شماره یک خود، مایکروسافت کند. اما با این حال ژاپنی ها یک تکنولوژی جدید برای معرفی در خاک آلمان ها داشتند. پروژکتور پلی استیشن ۴ که هم قیمت کنسول نیز هست، می تواند به نوعیcرا برای پلی استیشن بازها پر کند.

ادامه مطلب