چرا در هر ماه شاهد گرفت نيستيم

چرا در هر ماه شاهد گرفت نیستیم + دانلود فایل

صفحه مداری ماه و زمین منطبق بر هم نیستند و به اندازه‌ی ۲/۵ درجه با یکدیگر فاصله دارند. پس این دو صفحه در دو نقطه همدیگر را قطع می‌کنند که در اصطلاح به گره‌های صعودی ...

ادامه مطلب