چرا عدل جز اصول دین است

چرا عدل جز اصول دین است + دانلود فایل

دو اصل دیگر یعنی امامت و عدل ‏از اصول مذهب تشیع محسوب می­گردند که اگر کسی یکی از آن دو را منکر گردد از مذهب خارج شده است. ب- علت اینکه عدل از بین همه صفات خداوند متعال مطرح شده دو چیز است‏: 1ـ اهمیت آن در حل بسیاری از بحث­های اعتقادی که در علم کلام مطرح می‏شود زیرا بسیاری از مباحث اعتقادی متوقف بر اعتقاد به عدل الهی است مثل مباحث شفاعت، شرور، تبعیض­ها و. ..

ادامه مطلب