چرا کلیه چپ بالاتر از کلیه راست است

چرا کلیه چپ بالاتر از کلیه راست است + دانلود فایل

چرا کلیه چپ بالاتر از کلیه راست است دلیل این مطلب وجود کبد است. کبد در داخل شکم سمت راست و در بخش فوقانی آن و زیر دنده هاست و پشت آن کلیه راست قرار گرفته است.

ادامه مطلب