چشم

کارهای عجیب و خطرناک اینستاگرامی ها با چشم هایشان

کاربران اینستاگرام برای جذب فالوئر کارهای عجیب و خطرناکی انجام میدهند که تصاویری از این قبیل کارها را در ادامه مشاهده میکنید:

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی پلک زدن + دانلود فایل

یک فرد بزرگسال در هر دقیقه ۱۲ الی ۱۵ مرتبه پلک می زند که در یک روز به بیش از ۱۰۰۰۰ مرتبه می رسد. ما پلک می زنیم تا چشم هایمان را با لایه ای از اشک بپوشانیم چرا که بدون آن چشم ها خشک شده،

ادامه مطلب

10 دقیقه به چشمان فرد مقابلتان خیره شوید تا دچار توهم شوید !

جهت انجام تحقیق، ۲۰ داوطلب بالغ جوان و سالم به صورت دو به‌ دو انتخاب‌ شدند و به آن‌ها گفته‌ شد در اتاقی کم نور (محققان نور کم را بدین دلیل انتخاب‌ کردند که وجود نور باعث بهبود مشاهده ویژگی‌های سیمای فرد می‌شود)، بدون ابراز هیچ گونه احساسی، در چشمان یکدیگر خیره‌ شوند. سپس شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌هایی در رابطه با آن‌چه در حین انجام آزمایش تجربه کرده‌ بودند، پاسخ دادند.

ادامه مطلب