چمپیونزلیگ

بارسلونا با فاصله یکقدمی تا رکورد میلانی ها

گر بارسلونا فردا در تفلیس بتواند از سد سویا عبور کند، با رکورد تاریخی میلان در سوپرجام اروپا برابری خواهد کرد.

ادامه مطلب