ژیگو گوساله

طرز تهیه ژیگو گوساله

طرز تهیه: ماهیچه گوساله را با استخوان از قسمت ران جدا می کنیم و ران را به دقت می شوئیم و دو طرف ران را با نوک کارد چند سوراخ می کنیم و سیر را حبه و پوست می کنیم و در آن سوراخها فرو می بریم روغن را در ظرفی مناسب گرم می کنیم.

ادامه مطلب