کاربرد عدسی

تحقیق انواع عدسی و کاربرد های آن + دانلود فایل بصورت PDF

عدسی محیط شفافی است که با تغییر مسیر نور می توانند ظاهر یک تصویر را تغییر دهند. عدسی ممکن است کروی یا استوانه ای یا ... باشد.

ادامه مطلب