کسر

در چه شرایطی در تبدیل یک کسر به عدد اعشاری دوره گردشی داریم + دانلود فایل

دسته ای از کسرها که مخرج آنها عاملهای ۲و۵ باشد بعد از تقسیم صورت به مخرج ، پس از تعدادی اعشاری وپیشروی در تقسیم ،باقیمانده به صفر می رسد.

ادامه مطلب

انواع کسر در ریاضی + دانلود فایل

در ریاضیات، کسر به کمیتی گفته می‌شود که متناظر با حاصل تقسیم دو عدد صحیح باشد. در واقع، کسر یا «عدد کسری» نام دیگر عدد گویا است. نمونه: ۳/۴

ادامه مطلب