کشاورزی

زهکشی چیست + دانلود فایل

زهکشی که در لغت به معنی خارج کردن آب اضافی از زمین می باشد یکی از کارهایی است که از دویست سال قبل مرسوم بوده است. البته خارج شدن آب از زمین بطور طبیعی نیز صورت می گیرد، لذا زهکشی فقط این فرآیند طبیعی را سرعت می بخشد.

ادامه مطلب

تحقیق درباره ی دستگاه خرمن کوب + دانلود فایل

خرمن کوب وسیله ای است در کشاورزی که در قدیم بر خر و گاو می بستند و آنرا بر روی غلات بویژهگندم می دواندند تا گندم از ساقه جدا شده و کاه و گندم جدا گردد.

ادامه مطلب