کشته شدگان

فیلم کشته شدگان مراسم حج امسال + اسامی کشته شدگان

فیلم منتشر شده از کشته شدگان مراسم منا در حج امسال که صحنه های درد آوری از کشته شدگان مراسم حج را نمایش میدهد.تماشای این فیلم برای همه مناسب نیست

ادامه مطلب