کمپین خودرو

ضدانقلاب کسی است که اقتصاد را تعطیل کرده نه کسی که خودروی بی‌کیفیت نمی‌خرد

واعظی آشتیانی را مردم بیشتر با باشگاه استقلال می شناسند. اما وی بیش از سی سال است که در صنعت کشور فعالیت می کند. واعظی با اشاره به اینکه 30 سال است که در صنعت مملکت در مسئولیت های مختلف از هیئت مدیره تا مدیر در شرکت های مختلف فعالیت کرده گفت: مشکل صنعت ما برای امروز و دیروز نیست، از زمان قاجار ستون های صنعت کج بنا شده اند و اگر ما امروز دچار مشکل هستیم به دلیل ندانم کاری های سالها پیش است.

ادامه مطلب