گردش زمین

چرا گردش زمین را احساس نمی کنیم + دانلود فایل

تا صد ها سال پیش بشر بر این عقیده بود که زمین فاقد حرکت است و خورشید، ماه و ستارگان به دور آن می چرخند.درک این مسئله که چرا چنین اعتقاداتی وجود داشته است آسان است

ادامه مطلب