گرما در ایران

آمار افزایش گرما زدگی در ایران + دانلود فایل

غلامرضا معصومی رئیس اورژانس کشور به خبرنگاران گفته که تعداد مراجعه به اورژانس بیمارستانی در پنج روز گذشته ۲۴۴ مورد بوده است در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۴۲ مورد بوده است.

ادامه مطلب