گنج

تحقیق درباره ی فلزیاب + دانلود فایل

گنج های زیر خاکی هدف بسیاری از افرادی است که از گنج یاب استفاده می کنند، اما اغلب فقط فلزهای بی ارزش را در زیر زمین پیدا می کنند. فلزیاب می تواند برخی فلزها را موقعیت یابی کند، اما نمی تواند فلزات با ارزش را از فلزات معمولی تشخیص دهد.

ادامه مطلب