جملات حکیمانه

جملات ماندگار از برتولت برشت

میان تمام چیزهای قطعی، قطعی ترین شان تردید است ...

ادامه

جملات ماندگار از لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی... آغاز اصالت خوب همین است که... نخواهی چیزی باشی که نیستی...

ادامه

جملات ماندگار از محمود دولت آبادی

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی ، و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود ، برای این است که فردایی نمی بیند!

ادامه

جملات ماندگار از اوریانا فالاچی

اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمی کند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند .

ادامه

جملات ماندگار از دیوید سلینجر

بعضی ازچیزها باید همانطورکه هستند، باشند وتغییر نکنند. کاش میشد همه ی آن چیزهارا چپاند توی یک جعبه ی شیشه ای و ولشان کرد همانطور بمانند.

ادامه

جملات ماندگار از ایلهان برک

یک زن اگر بخواهد حتی با صدایش میتواند تو را در آغوش بگیرد.

ادامه

جملات ماندگار از ژوزه ساراماگو

منشاء اشتباهات ندانستن نیست، بلکه اعتقاد کورکورانه است ...

ادامه

جملات ماندگار از ارنستو ساباتو

از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد ، کسـی کـه دوسـتش داری ، ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !

ادامه

جملات ماندگار از ژوان هریس

می دونی! خوشگلی در اصل هیچ ربطی به قیافه نداره، درباره رنگ مو یا سایز یا شکل نیست، همه اش اینجاست، به نوع راه رفتن و صحبت کردن و فکر کردن آدم بستگی داره!

ادامه