شبنم قلی خانی و مادرش

عکس شبنم قلی خانی در کنار مادرش

شبنم قلی خانی در کنار مادرش و خواهر زاده اش. در فضایی گرم و صمیمی.

ادامه