صله رحم

صله رحم چيست و آثار قطع رحم چيست

کي از دستورات موکد دين مبين اسلام و يکي از مهم ترين آداب اجتماعي"صله رحِم" است که با عمل صحيح به آن، ريشه بسياري از کمبودها و نيازهاي اجتماعي از بين مي‌رود. صله به معناي وصل است، و در اصطلاح به ارتباط و احسان و اظهار عطوفت و رعايت حال ديگران گفته مي‌شود. رحِم به معني جايگاه اولاد در بدن زنان است، و در اصطلاح به مادر گفته مي‌شود.

ادامه