لیفان x60

تولید چهار خودروی سواری به صفر رسید

شهریور ماه امسال تولید چهار مدل خودروی سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید. شهریورماه امسال تولید لیفان 620 با موتور 1800 سی‌سی با کاهش صد درصدی از 1572 دستگاه در شهریور 1393 هم اکنون به صفر رسیده است.

ادامه