محمد رضا گلزار

محمدرضا گلزار سفیر هایپ شد

محمدرضا گلزار در صفحه شخصی اش نوشت: «خوشحالم که از بین چندین کاندید مشهور در خاورمیانه و ترکیه، بعنوان سفیر شرکت جهانی "هایپ" انتخاب شدم».

ادامه

سلفی رضا گلزار و مصطفی زمانی

سلفی رضا گلزار و مصطفی زمانی. این روزها این رو بازیگر زیاد در کنار هم دیده می شوند... شاید کار جدید ؟؟

ادامه

محمد رضا گلزار و مصطفی زمانی

محمد رضا گلزار در کنار مصطفی زمانی در فرش قرمز فیلم شهرزاد.

ادامه

عکس محمد رضا گلزار

محمد رضا گلزار در ادامه سفرنامه تصویریش این عکس را در صفحه شخصیش گذاشته.

ادامه

عکس جدید رضا گلزار

محمد رضا گلزار در فرودگاهی در ناکجا آباد ...!

ادامه