1 بهمن

۲۱ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۹۵۴ – به آب اندازی یواس‌اس ناتیلوس، اولین زیردریایی هسته‌ای دنیا. ۱۹۶۰ - تقسیم ایران به ۱۷ استان و ۱۴۸ شهرستان.

ادامه مطلب