11 دسامبر

۱۱ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۵۲۱ - زادروز لئون دهم از پاپ‌های کلیسای کاتولیک رم ۱۸۰۳ - زادروز هکتور برلیوز آهنگساز فرانسوی از چهره‌های تأثیرگذار در موسیقی عهد رمانتیک

ادامه مطلب