11 دی

۱ ژانویه در تاریخ چه گذشت

سال نو میلادی، روز تأسیس تایوان، روز آزادی در کوبا و روز استقلال سودان و هائیتی. رویدادها ۱۸۰۸ - انتقال بردگان به آمریکا ممنوع شد.

ادامه مطلب