11 سپتامبر

11 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز معلم در بخش‌هایی از آمریکای لاتین رویدادها 1789 – الکسنادر همیلتون، از ینیان گذاران امریکا و کمک‌نویسندهٔ مقالات فدرالیست، نخستین وزیر خزانه داری امریکا شد. 1972 – اختتامیه بازی های المپیک تابستانی 1972 مونیخ برگزار شد.

ادامه مطلب